sužengti

sužengti
sužeñgti, -ia, sùžengė intr. 1. NdŽ pradėti žengti. 2. NdŽ visiems žengiant įeiti. \ žengti; antžengti; apžengti; atžengti; dažengti; įžengti; išžengti; nužengti; pažengti; paržengti; peržengti; pražengti; prižengti; razžengti; sužengti; užžengti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • antžengti — antžeñgti, añtžengia, añtžengė (ž.); Sut, N, S.Dauk, [K] žr. užžengti: 1. Añtžengiau ant dalgio ir įsipjoviau Ggr. ║ Š Añtžengiau antžygį, t. y. siūlus pažavėtus J. Ans būtų pagyvenęs dar kelias dešimtis metų, ka būtų antžygio neantžengęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžengti — apžeñgti, ia (àpžengia J), àpžengė tr. 1. K, J, ŠT299, Rtr, KŽ apeiti aplink. 2. J nekreipti dėmesio, aplenkti. 3. NdŽ prk. aprėpti, paimti savo žinion: Kuo gi Vokią bepavertusi yra kumšties galybė? Juk iki karo Vokia buvo beapžengianti kone… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžengti — atžeñgti, ia (àtžengia), àtžengė K, Š, Rtr, KŽ, DŽ1; MŽ, S.Dauk, N, M 1. intr. žengiant ateiti: Vos atžengiau, t. y. atėjau J. Va tiktai jy àtžengė, ir tu parejai Pv. Àtžengia per kiemą Pns. Atžengia už jų iš pat gilumos [scenoje] vidurio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažengti — ×dažeñgti, ia, dàžengė (hibr.) intr.; D.Pošk prieiti, pasiekti einant. žengti; antžengti; apžengti; atžengti; dažengti; įžengti; išžengti; nužengti; pažengti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžengti — išžeñgti, ia (ìšžengia), ìšžengė Rtr, NdŽ, KŽ; L, H184, Sut, N, ŠT368 1. intr. LL296, Švnč padaryti žingsnį: Arklys neìšženga supančiuotas, paleisk palaidą Šts. Tu per dideliais žingsniais žengi, aš negaliu išžeñgt Mrj. Per slenkstį išžeñgt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužengti — nužeñgti, ia (nùžengia), nùžengė K, Š, Rtr, KŽ, DŽ1; Q4,11, SD1175, SD333,460, H, H184, R, MŽ, D.Pošk, L, ŠT8, OGLII336 1. intr., tr. nueiti: Tep pasakė, ir kap žengė, tep ir nùžengė Pv. Vos nùžengė kelis žingsnius, kai išėjo girios kraštan… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paržengti — paržeñgti, ia, par̃žengė intr. K, Rtr, NdŽ smarkiai žengiant pareiti. žengti; antžengti; apžengti; atžengti; dažengti; įžengti; išžengti; nužengti; pažengti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažengti — pažeñgti, ia, pàžengė Š, Rtr, KŽ, DŽ1; D.Pošk 1. intr., tr. NdŽ kiek žengti, paeiti: Nei iš vietos kumelė nebepažengia Rd. Pažeñgia žingsnį kitą ir vėl stoja Krs. Arklys, dabok, jau pažeñgęs šonan Klt. Mėgina eiti, bet, žingsnį pažengęs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržengti — Š, DŽ, KŽ, peržeñgti, ia, per̃žengė K, Rtr, KŽ; SD123, R, MŽ, L, paržengti; D.Pošk, S.Dauk, N, M 1. tr., intr. N, LL186, ŠT291, NdŽ žengiant pereiti, perlipti: Reikia peržengt per tvorą Dv. Galima peržengt, neaukšta tvora Dbč. Negalėjau par… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražengti — pražeñgti, ia (pràžengia), pràžengė NdŽ 1. intr., tr. darant žingsnį, koją statyti pro šalį: Pràžengiau pro šalį i [pavirtusi] nosę nusirabinau Krš. Pràžengiau pro šalį spyrio koptų ir nukritau J. Pràžengiau vieną trepą ir kritau ant burnos …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”